Tags

, , , , ,

Jag har haft ett mer eller mindre ofrivilligt uppehåll från mina älskade tarotkort i nära 2 år. Inte bara tiden har brustit utan även entusiasmen, passionen och förmågan. Lite sorgligt egentligen när jag faktiskt behövde dem som bäst då. Men i alla fall, nu när jag börjar hitta tillbaka till mig själv igen. Äntligen!

I och med att jag hittade tillbaka igen så tänkte jag att jag kunde berätta hur jag har valt att arbeta med (eller rättare sagt hur de har valt att arbeta med mig)tarotkorten, för det är ganska mycket annorlunda mot andra har jag märkt. Åtminstone här i Sverige. Min stora inspiration kommer främst från USA och Kanada bland annat!

För mig handlar att få fram ett svar från tarotkorten om ett arbete i 3 dimensioner: 1) Kortets essens 2) Om kortet är rättvänt eller inte 3) Ställd fråga alt. Kortets position i en läggning

  1. Kortets essens – Jag lever efter devisen att alla 78 kort i en tarotlek är till sin natur neutrala, men har en inneboende kärna som gäller oavsett vad. Three of Swords är inte alltid ett kort som gör ont och som bör undvikas, lika lite som 9 of Cups alltid är bästa möjliga kortet att få i en läggning. De två resterande punkterna har förmåga att modifiera varje korts kärna.
  2. Extern/Intern – Beroende på om kortet jag dragit för en fråga är rättvänt eller omvänt kan jag tolka dess värde externt eller internt. Låt mig ge ett exempel med sviten Sword (Svärd): Handlar i sin essens om intellektet. Rättvänt så ser vi en svit kort som illustrerar kommunikation och lagar bland annat. Hur vi samtalar med andra. Omvänt så kan kort från sviten svärd demonstrera våra egna personliga rättesnören, ett inre band som spelas upp om och om igen. Hur vi samtalar med oss själva.
  3. Positiv eller Negativ vinkling – Det är sedan kortets position eller frågan som ställs som avgör om vår vinkling av svaret blir åt det mer negativa hållet. Jämför t. ex frågorna: Vad behöver jag göra för att ditten och datten skall hända? Eller: Vad bör jag undvika för att ditten och datten skall hända? Det handlar om samma sak, men får helt olika nyanser i svar! Låt mig ta t. ex 7 of Wands som exempel och svara på ovanstående frågor: Jag behöver utveckla och expandera mitt oberoende. Eller svar på den andra frågan: Undvik att förstora ditt ego. Samma kort, två olika frågor, två olika svar.

Det här sättet att arbeta med tarotkorten har för mig skapat ett ramverk som hjälper mig att låta min intuition att bli fri och få vingar. Som Red Bull 😉

Låt mig ge ett exempel på dagens fråga jag ställde till Gaian Tarot idag: “Vad behöver jag främst göra för att tjäna Gudinnan idag?”

Jag drog kortet 10 of Earth , som i en klassisk tarotlek motsvarar 10 of Pentacles. Kortet illustreras

av en stor, övervuxen, gammal urskog. I förgrunden en gammal multen stubbe och i bakgrunden ser vi en äldre preson med hatt och käpp som vandrar bortåt.

Detta kort symboliserar i sin essens att släppa taget om och ställa åt sidan det materiella. Eftersom kortet var rättvänt handlar det här alltså om den fysiska världen, det praktiska och materiella. I motsats mot en hur jag relaterar till det hela på ett inre plan.

Alltså kan jag som svar på frågan “Hur tjänar jag bäst Gudinnan idag” svara: “Jag behöver ta en paus när det gäller alla praktiska göromål idag (Tvätta, städa, skriva tentafrågor etc) och bara vara i stunden. Slutet på en cykel nalkas och vem vet vad den nya för med sig?

(c) Gaian Tarot (Joanna Powell Colbert)
http://www.gaiantarot.com

Advertisements